FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers. De FEBE heeft als belangrijkste doelstelling de promotie van prefab betonproducten maar zet zich ook in op technisch, sociaal, economisch en juridisch vlak.

AgriPrefab vererenigt binnen de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) de fabrikanten van betonproducten voor de landbouw. De leden van AgriPrefab werken samen aan het bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie van de toepassingsmogelijkheden en -voorschriften van kwalitatief hoogstaande betonelementen voor de landbouw.Federatie van de belgische betonindustrie

AgriPrefab - pa Vorstlaan 68 - 1170 Brussel - tel: 02/735.80.15 - fax: 02/734.77.95

mail: mail@febe.be - www.AgriPrefab.be